Folksam inflationssäkrar pensionen för 160 000 kunder – höjning med 10,84 procent från januari 2023

I januari 2023 får cirka 70 000 kunder hos Folksam med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 sin pension höjd med 10,84 procent. Folksam höjer också intjänad pension för cirka 90 000 kunder där pensionen inte börjat betalas ut med motsvarande procentsats. Cirka 2 600 arbetsgivare kan även räkna med premiereduceringar på 60 procent under 2023.

I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med nästan elva procent göra stor skillnad. Dessutom kommer kostnaderna minska kraftigt för nästan 2600 arbetsgivare vilket kommer ha en positiv effekt för många av dessa företag, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Folksam har beslutat att värdesäkra pensionerna inom ramen inom KTP för att säkerställa att den pensionen inte äts upp av inflationen. Förra året höjdes pensionerna med motsvarande 2,51 procent. De företag som är försäkringstagare har även under många år kunnat se sina premier reduceras kraftigt tack vare att de överskott som skapats via Folksams kapitalförvaltning ska återföras till kunderna.

Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam.

Sammanfattning, följande förändringar genomför Folksam inom KTP under januari 2023
1. Privatpersoner, drygt 160 000 personer:
– Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 10,84 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året
– Sjukpensionstilläggen höjs med 10,84 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 8,70 procent
2. Arbetsgivare, knappt 2600 stycken:
– Premiereducering för ålderspension och familjepension med 60 procent
– Premiereducering för sjukpension med 90 procent (KTP2) och 50 procent (KTP1)
– Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1)

Under mitten av januari 2023 skickas utbetalningsbesked ut där det nya pensionsbeloppet framgår. Privatpersoner kan redan från den 16 december se i vilken omfattning deras pension höjs genom att logga in på Mina Sidor på Folksam.se.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på