Folksam höjer återbäringsräntan till fyra procent

Folksam Liv höjer återbäringsräntan till fyra procent den 1 januari 2023. Folksam Tjänstepension gör motsvarande höjning för tjänstepensionsverksamheten.

– Under hösten har vi haft en positiv avkastning på våra aktieplaceringar. Självklart ska detta gynna våra kunder och därför höjer vi nu återbäringsräntan i linje med vår policy för kollektiv konsolidering, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 30 november 2022 till 112 procent för Folksam Liv och till 111 procent för Folksam Tjänstepension.

Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Om återbäringsränta
I flera av Folksams sparprodukter är kunderna garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har dessutom möjlighet till mer eftersom kunderna får vara med och dela på allt överskott. Överskottet fördelas med en återbäringsränta, vilket innebär att en utjämning av avkastningen sker över tid. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. Återbäringsräntan har i genomsnitt varit 6,6 procent årligen under de senaste fem åren (2017-2021) för tjänstepensionsverksamheten och 5,0 procent för övrig livförsäkringsverksamhet.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på