Saco och medlemsförbunden väljer Folksam

Saco och deras 22 medlemsförbund har valt Folksam som försäkringsgivare för sina respektive organisationsförsäkringar från och med den 1 januari 2023. Försäkringarna omfattar organisations-, tjänsterese- och deltagarolycksfallsförsäkring.

– Jag är verkligen glad att Saco och medlemsförbunden valt Folksams erbjudande som är anpassat för de enskilda förbunden och hela Sacos organisation. Vi fick denna möjlighet genom våra samarbeten och kontakter med våra fackliga organisationer och vi ser fram emot att utveckla våra samarbeten i framtiden för ökad trygghet, säger Benny Granberg, Kundansvarig Facklig försäljning på Folksam.

Om Saco

Saco är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation. Saco har funnits som en central kraft i svensk samhällsutveckling i mer än 70 år. Genom åren har organisationen bidragit till förbättrade arbetsvillkor och trygghetssystem för Sveriges akademiker. I dag består Saco av 22 fackförbund som opinionsbildar, utvecklar och gör skillnad för Sacoförbundens medlemmar, 940 000 akademiker.

 

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på