Folksam delar ut 1 miljard kronor till sina kunder

Med start i maj delar Folksam ut 1 miljard kronor till drygt 2,1 miljoner kunder i form av återbäring. Storleken på återbäringen syftar till att stötta Folksams kunder i en orolig tid, men är också ett kvitto på Folksams starka finansiella position och att bolaget är väl rustat inför framtiden.

Som kundägt bolag går allt överskott inom Folksam tillbaka till kunderna, bland annat i form av återbäring. Återbäringen baseras på den inbetalda premien under föregående år och storleken på återbäringen beror bland annat på Folksams överskott.

− Folksam är ett kundägt bolag och när det går bra för oss är det självklart att det ska komma våra kunder till gagn. Att vi nu kan ge drygt 2,1 miljoner kunder en rekordstor återbäring på 1 miljard kronor att dela på känns väldigt bra och är ett bevis på Folksams starka finansiella ställning, trots en orolig tid, säger Jens Wikström, chef affärsområde Sak på Folksam.

I början av april skickar Folksam ut återbäringsbesked till de kunder som har 100 kr eller mer i intjänad återbäring. För kunder med lägre belopp sparas återbäringen till kommande år. Återbäringen kommer att börja betalas ut i mitten av maj till kunder som har autogiro och övriga kunder får sin återbäring med start i juni.

– Med rusande elpriser, hög inflation och ränteökningar i samhället väljer vi nu att nyttja vår starka finansiella ställning och stötta våra kunder, därför har vi valt att dela ut en rekordstor summa på 1 miljard kronor, avslutar Jens Wikström.

De kunder som får ta del av återbäringen är Folksams sakförsäkringskunder, det vill säga de med fordons-, boende-, barn-, gravid-, olycksfalls-, djur- och tilläggsförsäkringar.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på