Swedbank och Folksam tecknar avsiktsförklaring om fördjupat kommersiellt samarbete

Swedbank och Folksam har sedan flera år ett kommersiellt samarbete inom bland annat kapitalförvaltning och skadeförsäkringar för att skapa kundnytta. En avsiktsförklaring har nu tecknats om att gemensamt undersöka möjligheterna att fördjupa detta för att skapa attraktiva kunderbjudanden inom respektive verksamhet, exempelvis inom låne- och försäkringsprodukter.

– Tillsammans kan vi skapa ett mer heltäckande och attraktivt erbjudande för våra kunder. Folksam och Swedbank har redan idag ett kommersiellt samarbete till förmån för bägge parter. Med denna avsiktsförklaring ser jag nya möjligheter för både våra kunder och våra respektive bolag, säger Tomas Hedberg, vice vd och vice koncernchef, Swedbank.

– Folksam och Swedbank har redan nu ett affärsmässigt samarbete och vi tror det finns ännu mer vi kan göra tillsammans. Försäkring och finansiering av fordon och boende är tydliga exempel på områden där vi kan stärka varandras erbjudanden. Men det finns flera andra områden som är intressanta, säger Anna Karin Laurell, chef för Marknad och Försäljning på Folksam.

En gemensam arbetsgrupp kommer nu arbeta vidare för att utveckla kunderbjudandena. Det nuvarande samarbetet omfattar bland annat kapitalförvaltning mellan Swedbank Robur och Folksam samt att Folksams dotterbolag, Tre Kronor, som är försäkringsgivare till de skadeförsäkringar som Swedbank och Sparbankerna marknadsför och säljer.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på