Folksam höjer återbäringsräntan till sex procent

Både Folksam Liv och Folksam Tjänstepension höjer återbäringsräntan från fyra till sex procent den 1 mars 2023.

– Den positiva utveckling vi såg på våra aktieplaceringar under slutet av förra året håller i sig vilket är glädjande. Detta ska självklart komma alla våra kunder till nytta. När vi nu höjer återbäringsräntan till sex procent är vi också extra nöjda med att vi under hela 2022, som var ett svårt börsår, aldrig lämnade en lägre återbäring än tre procent, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 januari 2023 till 114 procent för såväl Folksam Liv som för Folksam Tjänstepension. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Om återbäringsränta
I flera av Folksams sparprodukter är kunderna garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har dessutom möjlighet till mer eftersom kunderna får vara med och dela på allt överskott. Överskottet fördelas med en återbäringsränta, vilket innebär att en utjämning av avkastningen sker över tid. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.

Under 2022 var den genomsnittliga återbäringsräntan 5,7 procent för tjänstepensionsverksamheten och 5,2 procent för övrig livförsäkringsverksamhet. Sett över en femårsperiod (2018–2022) har återbäringsräntan i genomsnitt varit 6.6 procent årligen för tjänstepensionsverksamheten och 5.0 procent för övrig livförsäkringsverksamhet.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på