Folksams Håkan Svärdman om Pensionsmyndighetens nya rapport ”Höjda pensioner inom ramen för nuvarande pensionssystem”

I dag (1 mars) presenterade Pensionsmyndigheten den tredje rapporten av fyra kring hur pensionssystemet kan förändras. Folksams pensionsexpert Håkan Svärdman har följande kommentar på dagens rapport ”Höjda pensioner inom ramen för nuvarande pensionssystem”.

Kommentar från Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam:
”Det är positivt att Pensionsmyndigheten föreslår åtgärder i syfte att höja pensionen inom ramen för det nuvarande pensionssystemet. Att höja pensionsavgiften är, precis som Pensionsmyndigheten redovisar, ett alternativ för att höja pensionerna men jag är lite förvånad över att man i rapporten inte reder ut skillnaden mellan pensionsrätt och pensionsavgifter. Rapporten ger intrycket att det allmänna pensionssystemet är ett avgifts- eller premiebaserat system, vilket inte stämmer. Individens pensionsrätt beräknas på deklarerad pensionsgrundad inkomst och inte vad hen har betalat i pensionsavgifter. Syftet med avgifterna är att finansiera och ge systemet en försäkringsmässig karaktär, men några raka rör mellan avgift och pensionsrätt existerar inte. En höjning av pensionsrätten kan göras retroaktivt, vilket inte tydligt framgår av rapporten. En sådan höjning är inte gratis, utan måste precis som Pensionsmyndigheten visar finansieras av de yrkesverksamma i form av exempelvis en höjd pensionsavgift och/eller en höjd pensionsrätt. Men kostnaden kan delvis kvittas mot de bidrag som pensionärerna idag får på grund av att pensionerna är för låga. Hur mycket varje generation ”betalar in” behöver inte vila på en procentsats som är huggen i sten. Snarare bör vetskapen att löften om pensionens storlek i förhållande till min tidigare lön infrias väga tyngre så att jag som pensionär kan känna mig säker på att min pension ger mig en standardtrygghet. Generellt är det lätt att i diskussionen kring det nuvarande pensionssystemet få bilden av att det är underfinansierat, jag skulle snarare säga att det är felfinansierat. Dagens pensionssystem har redan en ”broms” inbyggd och då är det rimligt att det även finns en ”gas” som kan fördela ett eventuellt överskott till pensionärerna. Men att detta skulle räcka för att leva upp till löftet om 60 procent av slutlönen i pension är inte sannolikt. För detta krävs troligtvis en höjning av både pensionsrätten och pensionsavgiften.”

Läs hela rapporten ”Höjda pensioner inom ramen för nuvarande pensionssystem” här.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Följ oss på