Folksam får fortsatt förtroende inom ITP

Idag kom besked från Collectum att Folksam får fortsatt förtroende inom ITP. Folksam har varit valbara inom ITP utan avbrott de senaste 10 åren. ITP är ett avtalsområde som växer kraftigt och är ett prioriterat tillväxtområde för Folksam.

– Att vi nu får ett fortsatt förtroende från Collectum att leverera en bra traditionell tjänstepension till privatanställda tjänstemän är ett styrkebesked för Folksam. Det är ett tydligt bevis på vår ekonomiska styrka och på en bra produktkonstruktion med förmåga att skapa en så bra pension som möjligt, säger Mats Hägglund, ansvarig kollektivavtalad affär på Folksam.

Fakta om ITP 

2,6 miljoner människor omfattas av ITP-planen

Collectum som är valcentral inom ITP har också ansvar för att upphandla förvaltare var femte år.

I upphandlingen ska 3–5 förvaltare inom traditionell försäkring och 3–5 förvaltare inom fondförsäkring väljas ut.

50 procent av premierna måste placeras i en traditionell försäkring.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på