Folksam publicerar årsrapporter för 2022

Folksamgruppen publicerar idag årsredovisningar för Folksam ömsesidig livförsäkring och Folksam ömsesidig sakförsäkring 2022 och års- och hållbarhetsrapporten för 2022. Den senare innehåller en summering av året avseende viktiga händelser och finansiell ställning samt hela hållbarhetsredovisningen. Allt publicerat på nya sidor folksam.se

– Vi gick in i året 2022 med den starkaste finansiella ställningen i Folksams moderna historia. Denna styrka ger oss möjlighet att vara en långsiktig ägare i våra placeringar och därmed hjälpa till att ställa om till en mer hållbar värld. säger Ylva Wessén, vd och koncernchef för Folksamgruppen.

Folksamgruppens premievolym överstiger 64 miljarder kronor för helåret och förvaltat kapital uppgår till 527 miljarder kronor.

Övriga årsredovisningar i Folksamgruppen publiceras den 30 mars. Alla årsredovisningar inom Folksamgruppen och även KPA hållbarhetsredovisning finns på IR-sidorna i Folksams nyhetsrum

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på