Emilie Westholm på plats nio över Sveriges mäktigaste inom hållbarhet

När tidningen Aktuell Hållbarhet listar de 101 mäktigaste i Sverige inom hållbarhet 2023 hamnar Folksamgruppens Emilie Westholm, chef ansvarsfullt ägande, på plats nummer nio.

– Hållbarhet har under lång tid varit en högt prioriterad fråga inom hela Folksamgruppen. Att utnämnas till en av Sveriges mäktigaste inom detta område är ett kvitto på att Folksams arbete inom ansvarsfulla investeringar ger resultat. En stor del av världens samlade kapital finns inom försäkringsbranschen. Hur vi väljer att placera våra kunders pengar och sedan agera som ägare gör skillnad, och kan bidra till positiv omställning för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsfrågor, säger Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande på Folksamgruppen.

Aktuell Hållbarhet skriver så här i sin motivering:
Som ägaransvarig för ett kapital på omkring 510 miljarder kronor och med 4 miljoner kunder i ryggen driver hon olika hållbarhetsfrågor i bolagen med syfte att bidra till förändring och en bättre värld.

Läs hela listan på www.aktuellhallbarhet.se

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

Följ oss på