Folksams cykelhjälmstest 2023 – rätt val av hjälm avgörande om olyckan är framme

Folksam har nyligen testat 16 cykelhjälmar för ungdomar och vuxna, testet visar stora skillnad mellan de bästa och sämsta hjälmarna och att endast tre hjälmar får Folksams utmärkelse ’Bra val’: Bell XR Spherical, Scott Tago Plus, Specialized S-Works Prevail 3. Dessa tre hjälmar är minst 15 procent bättre än genomsnittet både för så kallade raka och sneda islag.

Varje år uppsöker drygt tusen cyklister ett akutsjukhus i Sverige för vård av huvudskador. Totalt inträffar 70 procent av alla huvudskador vid singelolyckor, det vill säga när de kör omkull utan att någon annan varit inblandad. Mindre än en femtedel av alla huvudskador uppstår vid kollision med bil men dessa resulterar oftast i de allvarligaste följderna. Om olyckan är framme kan rätt val av hjälm vara avgörande för att undvika en allvarlig skall- och/eller hjärnskada.

− Det kan vara svårt att veta vad som utmärker en säker hjälm. Vi genomför den här typen av tester för att vägleda människor till att göra säkra val. Årets test visar exempelvis att det är sex gånger högre risk för hjärnskakning om cyklisten använder testets sämsta hjälm jämfört med den bästa i en olycka, säger Helena Stigson, trafikforskare på Folksam.

Dagens tester vilseledande

Folksam började testa cykelhjälmar 2012 eftersom de test som krävs för att få en hjälm certifierad och godkänd (CE-märkt) för att säljas på europeiska marknaden inte ansågs tillräckliga. I de nuvarande certifieringstester bedöms endast energiabsorptionen vid ett rakt islag, där hjälmen släpps rakt ned på en platt yta och en trottoarkant – vilket speglar risken för skallskador. Folksams tester är betydligt tuffare och mer verklighetstrogna då tre av fem testmoment även speglar risken att få hjärnskakning vid ett så kallat snett islag, vilket oftast sker vid en cykelolycka.

– Dagens tester för att godkänna hjälmar inom EU är bristfälliga och vilseledande, förutom risken för skallfraktur behöver man även titta på hur hjälmarna skyddar mot hjärnskador. Hjärnskakningar som är den vanligaste skadan kan leda till långvariga och ibland permanenta symtom, såsom minnesstörningar, huvudvärk och andra neurologiska symtom. Vi vill att man skärper och utvecklar testerna för de hjälmar som ska säljas inom EU för att förebygga även denna typ av skador, avslutar Helena Stigson.

Glädjande nog kan Folksam konstatera att hjälmar med skyddssystem (exempelvis MIPS) mot rotationsvåld ökat. Vid det första hjälmtestet 2012 hade endast en av de testade hjälmarna ett sådant, vid årets testtillfälle hade 14 av 16 hjälmarna någon form av dessa teknologier.

Läs mer hur testet genomförts här eller se bifogad rapport.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på