Ny Sifo-undersökning från Folksam – En av tio saknar hemförsäkring

I en ny Sifo-undersökning som Folksam genomfört uppger 10 procent att de inte har någon hemförsäkring. Män uppger i större utsträckning än kvinnor att de inte har en hemförsäkring men det framkommer även skillnader utifrån inkomst och vilket fackförbund man tillhör. Att inte ha en hemförsäkring kan innebära stora kostnader om något händer.

En hemförsäkring innehåller skydd för egendom som blir stulen eller skadad men också många andra typer av skydd. Det handlar exemeplvis om reseskydd för de som drabbas av sjukdom eller olycksfall på resan, ett överfallsskydd om om du blir utsatt för misshandel, rättsskydd för att kunna anlita ett juridiskt ombud och ansvarsskydd om man är vållande till skada mot någon annan.

– Vi vet sedan tidigare att försäkringsskyddet bland de med lägre inkomster och de som bor i storstäderna är lägre än genomsnittet. Konsekvenserna kan bli oerhört svåra för de individer och deras familjer om de saknar hemförsäkring och exempelvis en brand eller sprängning förstör deras hem, vilket är något vi har fått erfara de senaste åren, säger Jens Wikström, chef för Folksam Sak.

Ytterligare resultat från undersökningen:
– Bland personer med en inkomst upp till 25 000 kronor i månaden före skatt uppger 87 procent att de tecknat en hemförsäkring, motsvarande siffra bland personer med en inkomst över 35 000 kronor i månaden före skatt var 98 procent.
– Bland medlemmar inom LO-förbunden uppger 85 procent att de tecknat en hemförsäkring, motsvarande siffra bland medlemmar inom Saco var 95 procent.

Under Järvaveckan som pågår mellan den 31 maj – 3 juni är Folksam på plats med sin flerspråkiga kundservice för att informera om vikten av att vara rätt försäkrad och svara på frågor kring försäkringar. Folksams flerspråkiga kundservice erbjuder kunder hjälp på 18 språk.

* Kantar Sifo genomförde, på uppdrag av Folksam, en riksrepresentativ webbundersökning med 1000 svarande, 18–67 år, mellan den 28 april och 12 maj. Antalet män som deltog var 497 och antalet kvinnor var 503.

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från Sifo-undersökningen

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på