Folksam investerar en miljard kronor i obligation för att öka kunskapen kring trafiksäkerhet i utvecklingsländer

Världsbanken emitterar den första obligationen i sitt slag som bland annat syftar till att finansiera hållbara projekt i utvecklingsländer med inriktning på trafiksäkerhet. Folksamgruppen är ensam investerare i obligationen som bland annat kommer att bidra till att stötta projekt för att öka kunskapen kring trafiksäkerhet för att förebygga trafikskador i utvecklingsländer – men också till projekt inom akutsjukvård och rehabiliteringstjänster för vård efter trafikolyckor.

Trafikolyckor är den dominerande dödsorsaken globalt bland barn och unga. Varje år dör 1,3 miljoner människor och 50 miljoner skadas i trafikolyckor som skulle kunna förebyggas – en siffra som FN har som mål att halvera till 2030. För att nå det målet uppskattar Världsbanken att finansiering om cirka 260 miljarder dollar behövs och att det krävs privata medel för att nå dit. Därför emitterar Världsbanken nu sin första obligation i sitt slag med syfte att bland annat öka kunskapen kring trafiksäkerhet och därmed förebygga trafikolyckor i utvecklingsländer.

– Människor i utvecklingsländer får idag betala det högsta priset som en konsekvens av bristande trafiksäkerhet, att integrera trafiksäkerhet i Världsbankens alla relevanta aktiviteter kommer ha en stor positiv påverkan. Vi är tacksamma för att Folksam stöttar vår verksamhet och lyfter fram trafiksäkerhet som ett prioriterat utvecklingsområde, säger Jorge Familiar, Vice President and Treasurer på Världsbanken.

För att målet att halvera antalet dödsfall och skador i trafiken ska kunna nås höll FN sommaren 2022 ett högnivåmöte för global trafiksäkerhet i New York. Folksams vd Ylva Wessén var inbjuden för att tala om hur försäkrings- och pensionsbolag kan bidra till finansiering av globala trafiksäkerhetsprojekt. Folksam föreslog att en trafiksäkerhetsobligation skulle tas fram – vilket nu också skett i samarbete med Världsbanken.

– Vi på Folksam är experter på trafiksäkerhet – vi har forskat på ämnet i över 50 år och varit högst delaktiga i viktiga framsteg som bältespåminnare, whiplashskydd och mitträcke. Det här är ytterligare ett stort framsteg när Världsbanken möjliggör för privat kapital att investeras i trafiksäkerhetshöjande projekt, på ett sätt som är gynnsamt för alla parter; dels för projekt på lokal nivå som nu kan få nödvändig finansiering för ökad trafiksäkerhet, dels för Folksam som gör en trygg och attraktiv investering för kundernas räkning samtidigt som faktiskt många liv räddas, avslutar Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksamgruppen.

Försäkrings– och pensionsbranschen i Sverige förvaltar omkring 6 400 miljarder kronor och i Europa cirka 96 000 miljarder kronor – kapital som genom smarta investeringar i exempelvis vägar och säkrare fordon skulle ge stor effekt globalt. Folksam hoppas nu att detta initiativ kan inspirera till innovation, kreativitet och nya sätt att tänka kring finansiering av trafiksäkerhet.

Folksamgruppens totala investering på cirka 1 miljard kronor fördelar sig enligt följande:

Folksam Liv: 464 miljoner kronor
Folksam Sak: 142 miljoner kronor
KPA Tjänstepensionsförsäkring AB: 384 miljoner kronor
KPA Tjänstepension AB: 10 miljoner kronor

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på