Varning för översvämning och höga vattenflöden i stora delar av Sverige – det här kan du göra

SMHI har gått ut med en röd varning för höga vattenflöden i vissa vattendrag i Gävleområdet och delar av Dalarna. En orange varning finns även för områden kring Örebro och i Östergötland, Hälsingland och Härjedalen. Varningarna innebär stor risk för översvämningar där i huvudsak villaägare riskerar att råka ut för översvämning hemma.

Ovädret Hans fortsätter att ställa till problem i delar Sverige. Folksam har fram tills måndag morgon tagit emot drygt 900 skadeanmälningar kopplade till ovädret. SMHI har gått ut med fortsatta varningar för höga vattenflöden i vissa vattendrag. Det är främst villaägare som riskerar att drabbas av översvämningsskador. En tidigare undersökning visar att om lösöre placeras femtio centimeter upp från golvet undviker de flesta att få sitt lösöre skadat.

– För att undvika översvämning i källaren kan man som villaägare göra ett flertal saker. Förutom att placera sina saker femtio centimeter från golvet är det även viktigt att rensa och se över dagvattenbrunnar runt huset. Men när det handlar om översvämningar pga. höga flöden i vattendrag är det allra viktigaste man kan göra att flytta saker från golvet, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Folksams tips för skydd mot översvämning till följd av höga flöden i vattendrag

Du som bor i villa/fritidshus:

• Se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventiler och öppningar i husgrunden.

• Kontrollera ytterdörrar nedanför källartrappor. Ofta brukar det finnas en brunn i trappnedgången. Rensa den och kontrollera att den fungerar.

• Undvik att ha saker stående på golvet i utrymmen som till exempel grovkällare.

• Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har bra avrinning.

Du som bor i lägenhet:

• Förvara textilier, lätt elektronik och annat du är rädd om högt upp i huset.

• Välj förvaring i vindsförrådet om du har både vinds- och källarförråd

• Vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet – då är risken mindre att de skadas vid översvämning och du minskar samtidigt risken för de mögelskador som kan uppstå vid förvaring direkt på källargolvet.

Råd till drabbade kunder och information om vad försäkringen täcker: 
Översvämning där du bor – Folksam

Skyfallen med efterföljande översvämningar har drabbat många av Folksams kunder. Folksam kraftsamlar för att kunna hantera den stora mängden skador som kommer in, men mängden skador gör att det är svårt att komma fram för att anmäla skador via telefon. Därför uppmanar Folksam kunderna att bara ringa om skadan är akut. Annars anmäl skadan på webben https://www.folksam.se/anmal-skada
För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på