Risken att drabbas av klimatrelaterade skador har fördubblats på 30 år

Ovädret Hans är bara en i en lång rad av händelser som orsakat klimatrelaterade skador. Skador som inträffar allt oftare i Sverige, till exempel vid orkanen Gudrun 2005, översvämningarna i Malmö 2014, stormen Alfrida 2019 och översvämningarna i Gävle 2021. På 30 år har Folksams skadekostnader kopplade till översvämningar och stormar mer än fördubblats i villaförsäkringarna. Risken att drabbas av en klimatrelaterad skada är idag dubbelt så stor jämfört med för 30 år sedan.

Under ovädret Hans har Folksam tagit emot skadeanmälningar från över 1500 kunder och den i dagsläget uppskattade skadekostnaden ligger på 150–200 miljoner kronor. Den vanligaste skadan är att vatten tagit sig in i bostäder, framför allt villor, vid kraftigt regn. Dagvattensystemen har inte klarat av det ihållande regnet och då skapas så kallade baktryckskador – där vatten helt enkelt tränger upp från golvbrunnarna i hemmen. Skadorna visar på riskerna med höga flöden i VA-systemen i kombination med skyfall. Flest antal skador har rapporterats in från Örebro län, Gävleborgs län samt från Skånes län.

– Klimat- och samhällsförändringar ökar behoven för stat och kommuner att göra investeringar, bland annat i infrastruktur. Det långsiktiga kapitalet från pensions- och försäkringsbolag kan spela en avgörande roll och bidra i finansieringen av detta. Samtidigt som det verkar för att minska risken för skador, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef på Folksamgruppen.

År 2021 var ett år då försäkringsbranschen hanterade totalt över 15 000 klimatrelaterade översvämningsskador. Det är fem gånger fler än vad som hanteras ett vanligt år (cirka 3 000). Översvämningen i Gävle är en av de dyraste för branschen någonsin. Enligt branschorganisationen Svensk Försäkring fick försäkringsbolagen betala ut närmare 1,9 miljarder kronor till drabbade hushåll i Gävle.

Pensionskapitalet kan göra skillnad

År 2019 investerade Folksamgruppen 2,5 miljarder kronor för att bygga tio kilometer nya skyddsvallar som ska skydda Kristianstad mot översvämningar. Kristianstad är Sveriges lägst belägna stad och förlitar sig på skyddsvallar för att stänga ute vattnet från att svämma över staden. Skyddsvallarna ska klara ett vattenstånd på upp till 3,7 meter över det normala och beräknas vara klart under 2025.

– Denna typ av investeringar är bra för våra kunder, för kommunen och för oss som försäkringsbolag. Vi ser gärna att fler kommuner runt om i Sverige använder pensionspengar som en del i arbetet att förbygga och minska de negativa effekterna av klimatrelaterade skador, avslutar Ylva Wessén.

Klimatrelaterade oväder vi minns – Folksams skadekostnader i realvärde:
2021: Översvämning Gävle – 3 100 skador – 650 miljoner kronor
2021: Översvämning Enskede – 1 300 skador – 190 miljoner kronor
2019 Stormen Alfrida – 3 000 skador – 82 miljoner kronor
2014: Översvämning Malmö – 6 000 skador – 243 miljoner kronor
2005: Stormen Gudrun – 25 000 skador – 375 miljoner kronor

 För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på