Folksams chefsekonom Marcus Svedberg och pensionsexpert Håkan Svärdman om regeringens budgetproposition

Folksams chefsekonom Marcus Svedberg och pensionsexpert Håkan Svärdman kommenterar regeringens budgetproposition som presenterades idag

Marcus Svedberg, chefsekonom på Folksam:
”Förra hösten sa vi att det bästa med budgeten var att den var så återhållsam, vilket var viktigt i ett läge när inflationen accelererade och konjunkturen fortfarande var stark. Konjunkturen har nu svängt och inflationen mattas snabbt – och bedöms generellt vara under kontroll nästa år – varför en mer expansiv budget är på sin plats.

Men det som verkligen saknas är ett uttalat fokus på finanspolitiska åtgärder som inte är inflationsdrivande samt stora och långsiktiga satsningar på strukturellt avgörande frågor som kompetensförsörjning, bostadsbyggande och energiomställning. Dessa tre frågor är avgörande för att lyckas i den gröna omställningen i norra Sverige och det behövs väldigt mycket större politiska ambitioner för att realisera den stora potentialen. Svensk ekonomisk politik har tyvärr blivit utpräglat reaktiv och försiktig, vi efterlyser mer proaktivitet och högre ambitionsnivå.”

Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam:
”Pensionärers ekonomiska marginaler har försämrats högst påtagligt jämfört med 2021 inte minst beroende av en inflation som dränerar pensionärernas köpkraft. Nästa år kommer troligtvis den genomsnittliga nettopensionen höjas med 1 151 kr per månad och då ingår regeringens föreslagna skattesänkning för pensionärer på 188 kronor per månad. För kvinnor höjs pensionen med 1 158 kronor per månad och för män 1 136 kronor per månad. Men effekterna av en hög inflation kommer finnas kvar vilket riskerar att slå extra hårt mot pensionärer, som till skillnad mot förvärvsaktiva, inte har samma möjlighet att kompensera urholkningen av sin köpkraft med extra jobb.

Regeringens skattesänkning för pensionärerna är välbehövlig men långt ifrån tillräckligt. Dessutom minskar den kommunernas skatteintäkter som kan komma att sänkas ytterligare om prognoserna om ett försämrat arbetsmarknadsläge infrias. För att motverka effekterna av detta föreslår regeringen en höjning av de generella statsbidragen på 10 miljarder kronor. Tyvärr räcker denna höjning inte för att kompensera kommunerna för den nuvarande inflationen. Därmed riskerar många pensionärer också drabbas ifall kommunerna måste parera de ökade kostnaderna med besparingar i hemtjänsten, omsorgen och vården. Vi efterlyser därför åtgärder som stärker det allmänna pensionssystem och därmed skapar kontinuitet och inte minst höjer pensionärernas pensioner och kommunernas skattekraft. Folksam har presenterat tre åtgärder som kan åstadkomma detta och höja den allmänna pensionen till 60 procent av slutlönen:
– Höjd pensionsrätt
– Införandet av en gas i pensionssystem som fördelar överskottet
– En modernisering av garantipensionen
Dessa åtgärder kostar 15 miljarder kronor och skulle rymmas inom statsbudgetens reformutrymme.”

Läs Folksams rapport ”Svenskarnas allmänna pensioner faller som en sten – vad krävs för att vända utvecklingen?” här.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på