Folksam och Svenska Ridsportförbundet förlänger och utökar samarbetet

Folksam och Svenska Ridsportförbundet har haft ett nära samarbete sedan 2015 då Folksam klev in som ridsportens huvudsponsor. Nu förlängs avtalet i tre år, 2024-2026, med fortsatt fokus på ridsportens unga där trygghetsfrågor nu adderas som ett nytt samarbetsområde.

Samarbetet mellan Folksam och Svenska Ridsportförbundet har sedan starten innehållit satsningar på både topp- och breddsport där utbildning och unga stått i centrum. Partnerskapet har också fokuserat på skadeförebyggande arbete genom att öka förståelsen för hästars naturliga beteende och behov samt lyft fram vikten av säkerhet i ridsporten. När avtalet nu förlängs inkluderas trygghetsfrågor som ett nytt samarbetsområde.

– Folksam betyder oerhört mycket för ridsporten och gynnar utövare på alla nivåer. Vi är så glada över att Folksam vill fortsätta att utveckla svensk ridsport tillsammans med oss, säger Sandra Ruuda, ordförande Svenska Ridsportförbundet.

– Vi är stolta över vårt långa samarbete med Svenska Ridsportförbundet och ser fram emot att rikta ytterligare insatser till trygghetsfrågor inom ridsporten. Genom vårt gemensamma engagemang och fokus på en säker ridsport kommer vi kunna göra skillnad tillsammans, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef på Folksam.

Projekt, aktiviteter och tävlingar inom förbundets båda verksamhetsområden Ridklubb/Ridskola samt Sport och Tävling möjliggörs av Folksam. Sponsorskapet omfattar bland annat:

MÄSTERSKAP OCH ALLSVENSKOR
Folksam möjliggör ett 30-tal svenska mästerskap i ridsportens alla grenar och fortsätter också satsningen på Folksam Elitallsvenska och Folksam Ponnyallsvenska.

RYTTARUTVECKLING
Folksam Ryttarutveckling nivå 3 är en satsning som görs av Svenska Ridsportförbundet med stöd av Folksam. I denna sportsatsning får cirka 45-50 unga talanger varje år ny kunskap, inspiration och vägledning där fokus är på att skapa bra och sunda utvecklingsmiljöer. Programmet består av såväl teori som aktiv träning och innehåller ämnen som till exempel idrottspsykologi, kostlära och hästkunskap. Folksam är även avsändare av Ryttarutveckling 2 som arrangeras på distriktsnivå.

UNGDOMSLEDARUTBILDNING
Samarbetet gör det möjligt för ungdomar att utvecklas genom ridsportens populära ungdomsledarkurs. Runt 500 ungdomar går Folksam ungdomsledarkurs varje år över hela landet.

SÄKER MED HÄST
Genom gemensamma satsningen Folksam Säker med häst arbetar Folksam och Svenska Ridsportförbundet skadeförebyggande genom att sprida kunskap om hästar och kloka rutiner i stallet. Målgruppen är framför allt ungdomar som nås via såväl sociala medier som populära träffar runt om i Sverige.

FOLKSAM HÄSTKUNSKAP CUP/FOLKSAM POÄNGJAKT  
Genom Folksam Hästkunskap Cup och den digitala varianten Folksam Poängjakt sprider vi tillsammans hästkunskap till unga. I dessa tävlingar tampas ridklubbar om att vara bäst på både praktiska och teoretiska färdigheter inom hästkunskap.

FORSKNING
Folksam och Svenska Ridsportförbundet samarbetar också bland annat kring forskning om hjärnskakningar samt kring en översyn av den forskning som finns kring säkerhetsvästar.

TRYGGHET
Nytt är att samarbetet ska omfatta även trygghetsfrågor, där en gemensam plan kommer att utformas under hösten.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på