Den 1 november justerar Folksam Tjänstepension återbäringsräntan

Den 1 november justerar Folksam Tjänstepension återbäringsräntan från fem procent till fyra procent. Återbäringsräntan i Folksam Liv lämnas oförändrad på fem procent.

Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 30 september 2023 till 111 procent för Folksam Liv och till 108 procent för Folksam Tjänstepension.

– För att värna alla försäkringstagare, både nya och befintliga, har vi möjligheten att justera vår återbäringsränta varje månad. Det ger en god följsamhet till utvecklingen på de finansiella marknaderna och blir mer rättvist över tid. Sammantaget innebär detta att vi nu justerar återbäringsräntan för Folksam Tjänstepension, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Under 2022 var den genomsnittliga återbäringsräntan 5,7 procent för tjänstepensionsverksamheten och 5,2 procent för övrig livförsäkringsverksamhet. Sett över en femårsperiod (2018–2022) har återbäringsräntan i genomsnitt varit 6,6 procent årligen för tjänstepensionsverksamheten och 5,0 procent för övrig livförsäkringsverksamhet.

Om återbäringsränta
I flera av Folksams sparprodukter är kunderna garanterade ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har dessutom möjlighet till mer eftersom kunderna får vara med och dela på allt överskott. Överskottet fördelas med en återbäringsränta, vilket innebär att en utjämning av avkastningen sker över tid. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på