Folksams nya undersökning: tolv ryttare drabbas av huvudskador varje vecka

Folksam har nyligen gått igenom närmare 7 000 ridskador under perioden 2017–2021, undersökningen visar att 1400 personer skadas inom ridsporten varje år, cirka 26 personer i veckan. Vanligaste olyckan är att man ramlar av hästen och vanligaste skadan är huvudskador – omkring tolv ryttare drabbas av huvudskador varje vecka.

Ungefär en halv miljon svenskar rider varje år – ridsport är landets näst största ungdomsidrott och cirka 155 000 ryttare är försäkrade hos Folksam årligen. Folksams forskare har nyligen gått igenom närmare 7 000 inrapporterade personskador bland Svenska Ridsportförbundets medlemmar under perioden 2017 och 2021. Genomgången visar att majoriteten som skadas är 21 år eller äldre, trots att majoriteten som försäkras är 20 år eller yngre. Kvinnor utgör totalt 97 procent av de skadade ryttarna och jämfört med manliga ryttare har de nästan tre gånger så hög risk att skadas.

Det vanligaste olyckssenariot är att ryttaren rider på en häst och faller av (81 procent). Huvud är den kroppsregionen som skadas oftast (44 procent). Hjärnskakning är en allvarlig skada som drabbar cirka 20 procent av de skadade. Det är även viktigt att använda hjälm och annan skyddsutrustning när man hanterar häst. Totalt skadades var tionde ryttare vid hantering av häst och i var fjärde fall av dessa skadades ryttaren av en spark mot kroppen (28 procent).

– Mer än var tionde skada leder till bestående besvär, där armskador var vanligast. För oss är det naturligt att kartlägga hur ridolyckor sker då de kan få stora konsekvenser för våra kunder. Tillsammans med Svenska ridsportförbundet vill vi hitta fler förebyggande åtgärder, säger Helena Stigson, forskningsansvarig på Folksam.

Kartläggningen visar på vikten av åldersanpassade åtgärder för att skadeförebygga inom ridsporten. Ryttare i åldern 21–40 år har högst risk att skadas, cirka 1,5 gånger högre än ryttare totalt. Studien visar även att 7–12 åringar löper mindre risk att skadas, cirka hälften så stor som för ryttare totalt. Vilken kroppsdel som skadas skiljer sig för olika åldrar. Hälften av alla personskador som rapporterades inom åldersspannet 7-20 år utgjordes av huvudskador medan för äldre ryttare (41 år eller äldre) var det vanligast att ryttaren skadade armarna.

– Att huvudskador är vanligt bland yngre visar på vikten av att förebygga dessa. Hjälmanvändningen är hög och därmed är det snarare aktiviteter såsom Folksam hjälmtestning som kan driva på utvecklingen mot säkrare och mer effektiva skydd. Vidare kan resultat från denna studie hjälpa Svenska Ridsportsförbundets att rikta förebyggande åtgärder runt säker hantering av hästar, säger Helena Stigson.

Syftet med denna studie är att kartlägga anmälda personskador inom ridsporten. Detta för att bidra till Svenska Ridsportsförbundets förebyggande arbete kring kunskap om god hästhållning och säker hantering av hästar. Arbetet är en del i Folksams kontinuerliga skadeförebyggande åtgärder och idrottsforskning.

Läs hela rapporten i bilagan.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på