Varning för skyfall – så skyddar du dina saker

SMHI har gått ut med  en röd varning – den allvarligaste graden för sina varningar – för skyfallsliknande regn i Gävleborgs och södra Västernorrlands län under lördag, söndag och måndag. Varningen innebär en stor risk för snösmältning i kombination med kraftiga regnmängder som kan leda till översvämningar i bland annat källare och dagvattensystem. I huvudsak är det villaägare som råkar ut för översvämning hemma.
 

Bland villaägare är den främsta orsaken till skador att vatten trängt upp ur avloppsledningens golvbrunn inomhus. Det är också vanligt att vattnet strömmar in direkt i byggnaden från markytan genom ventiler, fönster, dörrar eller garageportar. Vatten tar sig framför allt in genom dörrar. I villor specifikt har det skett i över hälften av fallen där en översvämningsskada har uppstått visar tidigare studier Folksam gjort.

– Vi vet sedan tidigare att i nästan tio procent av översvämningsfall i villor har regnvatten kommit in via marken eller grunden, men det är även vanligt att översvämningen orsakats av en överfull dagvattenbrunn, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Det är i första hand villaägare som drabbas av översvämningsskador. En tidigare undersökning visar även att om lösöre placeras femtio centimeter upp från golvet undviker de flesta att få sitt lösöre skadat.

– För att undvika översvämning i källaren kan man som villaägare göra ett flertal saker. Förutom att placera sina saker femtio centimeter upp minskar även risken för översvämning vid skyfall om man har en bra lutning från byggnaden minskar risken. Det är även viktigt att rensa och se över dagvattenbrunnar, hängrännor och om det finns en trappnedgång att även rensa golvbrunnar där, avslutar Erik.

Folksams tips för skydd mot översvämning

Du som bor i villa/fritidshus:

  • Om den omgivande marken runt byggnaden lutar nedåt minskar risken för översvämning. Eftersträva en marklutning från byggnaden på 15 cm på tre meter.
  • Se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventiler och öppningar i till exempel källarväggar.
  • Kontrollera ytterdörrar nedanför källartrappor. Ofta brukar det finnas en golvbrunn i trappnedgången. Rensa den och kontrollera att den fungerar.
  • Gör rent i utvändiga brunnar och stuprör. Var extra noga med brunnar vid källartrappor och brunnar som ligger i nedsänkta garageinfarter.
  • Kontrollera yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor.
  • Undvik att ha saker stående på golvet i utrymmen som till exempel grovkällare.
  • Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har bra avrinning.

Du som bor i lägenhet:

  • Förvara textilier, lätt elektronik och annat du är rädd om högt upp i huset.
  • Välj förvaring i vindsförrådet om du har både vinds- och källarförråd
  • Vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet – då är risken mindre att de skadas vid översvämning och du minskar samtidigt risken för de mögelskador som kan uppstå vid förvaring direkt på källargolvet.

Läs mer på: https://www.folksam.se/forsakringar/hemforsakring/tips-och-rad/oversvamning

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på