Folksam först i Sverige med att mäta klimatpåverkan på skador

Folksams partner CAB Group lanserade nyligen en funktion för att mäta klimatavtryck i det skadehanteringssystem Folksam jobbar i dagligen. Folksam är först ut i Sverige med att använda funktionen, vilket innebär att skadereglerare kan se olika byggskadors klimatavtryck och därmed få bättre underlag till att göra mer hållbara val.

Varje år köper Folksam byggreparationer för cirka en miljard kronor, att även kunna mäta skadornas klimatpåverkan innebär en möjlighet att minska klimatavtrycket vid byggreparationer. Klimatkalkyleringen bygger på grunddata från IVL Svenska Miljöinstitutet och en generell beräkning av skadeärendets klimatpåverkan i form av kilogram Co2-ekvivalenter kommer att redovisas i Folksams skadehanteringssystem.

– Det här har varit en efterlängtad funktion som ger oss möjligheten att öka vår kompetens inom området samtidigt som vi kan göra stor skillnad för klimatet. På sikt finns även möjligheter att kunna redovisa avtrycket för våra kunder och ge förslag på alternativa sätt att reparera skador för mindre påverkan, säger Tom Forsman Avdelningschef Byggskador på Folksam.

– Med klimatkalkylering kan försäkringsbolag få en större förståelse för byggskadeverksamhetens klimatpåverkan, och därmed kunna fatta mer informerade beslut och vidta åtgärder för att minska sitt klimatavtryck, säger Anders Melkersson på CAB Group AB.

Om CAB Group
CAB Group AB utvecklar och levererar system för skadehantering till nordiska försäkringsbolag och deras leverantörer. CABs system CABAS, MEPS och KURALINK har 6 000 anslutna företag, som varje år hanterar över en miljon försäkringsskador. CAB Group har 260 anställda, med huvudkontor i Örebro.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på