Jonas Bjuggren – Folksamgruppens nya fastighetsdirektör

Jonas Bjuggren har utsetts till Folksamgruppens nya fastighetsdirektör. Jonas har sin bakgrund till stor del på Vasakronan och som förvaltningsdirektör på Akademiska Hus. Det senaste året har han arbetat med ett konsultuppdrag som fastighetsdirektör på RISE. Jonas tillträder sin tjänst den 15 januari 2024.

– Jag ser att Jonas med sina erfarenheter och sin person kommer kunna leda och utveckla ett redan mycket starkt team till fortsatt goda resultat framåt. Fastighetsbranschen står just nu inför utmaningar vad gäller kostnadsökningar för driften, högre ränteläge och en svagare konjunktur. Samtidigt ser vi goda möjligheter till bra förvärv då vi långsiktigt ser att fastigheter har en naturlig roll i en väl balanserad portfölj. Vår finansiella styrka och de löpande inflödena till Folksamgruppens produkter ger oss bra förutsättningar att kunna agera långsiktigt även i mer utmanande tider, säger Marcus Blomberg, investeringschef Folksamgruppen.

– Det känns otroligt inspirerande att ansluta till Folksam och inte minst att få bidra till Folksams grundidé om att skapa trygghet i en hållbar värld. Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar givet konjunkturläget men jag ser också möjligheter framåt. Givet det arbete som gjorts av fastighetsteamet på Folksam under flera år så har vi en stark utgångspunkt för att utveckla verksamheten och portföljen vidare både vad gäller nyförvärv och utveckling av befintligt bestånd. Jag ser fram emot att komma igång och att tillsammans vidareutveckla Folksams fastighetsverksamhet, säger Jonas Bjuggren i en kommentar.

Folksamgruppen är en av Sveriges största investerare och förvaltar över 550 miljarder kronor. Kundernas pengar ska ge god avkastning samtidigt som de bidrar i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Fastigheter är ett viktigt tillgångsslag och de direktägda fastigheterna utgör cirka elva procent av Folksamgruppens förvaltade kapital.

Folksamgruppen investerar i attraktiva fastigheter för både boende och företag, huvudsakligen i Stockholm, Skåne och Göteborg. Vid utgången av 2022 uppgick det totala fastighetsvärdet till 61,4 miljarder kronor fördelat på 140 fastigheter.

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på