Den farligaste platsen för kvinnor i Sverige

Är det den ödsliga parken norr om stan, i den mörka gränden mellan de nergångna hyreshusen, i elljusspåret där lyktorna aldrig fungerar, eller i skogsdungen bakom busshållplatsen. Nej, den farligaste platsen för kvinnor är i sitt eget hem. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. Våld mot kvinnor pågår bakom stängda dörrar, dygnet runt, året om. Nu går Folksam och Unizon därför ut i en kampanj för att fler kvinnor ska få stöd.

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Mäns våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett folkhälsoproblem sträcker sig över lands-, klass- och åldersgränser.

Folksam försäkrar 1,8 miljoner hushåll och hemmet ska vara en trygg plats utan våld. Folksam införde 2018 ersättning och stöd i sina hemförsäkringar för kunder som utsatts för våld i hemmet. 2021 förbättrades skyddet genom att även innefatta ett ekonomiskt stöd för att täcka akuta merkostnader för de som behöver fly sitt hem, samt att lämna överfallsersättning vid upprepat fysiskt våld i en relation.

– Vi tror inte att detta löser hela problemet, men kan vi som försäkringsbolag på något sätt hjälpa den som utsätts för våld så känns det viktigt. Detta är stort samhällsproblem och vi kan konstatera att vårt skydd har använts, men i alldeles för liten utsträckning – därför vill vi, tillsammans med Unizon belysa frågan och visa att det finns hjälp att få, säger Jens Wikström, chef Affärsområde Sak på Folksam.

Våldet tar inte julledigt. För att uppmärksamma frågan har Folksam producerat en film som kommer att sändas med start på onsdag den 4 december på utvalda medieplattformar. Målet med filmen är att nå ut bredare till utsatta kvinnor om att det finns hjälp att få, inte minst genom samarbetspartnern Unizon.

– Mäns och killars våld mot kvinnor och flickor är en kriminalitet som pågår dygnet runt, året om och tar tyvärr inte julledigt. Om du eller någon du känner är utsatt finns hjälp att få. Vi kan alla göra skillnad genom att se, våga fråga, finnas där och ställa oss på våldsutsatta kvinnors och flickors sida, säger Olga Persson, förbundsordförande på Unizon.

Unizon som är ett riksförbund för över 150 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn, samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund. 2022 hade jourerna över 194 000 stödsamtal.

Läs mer om den hjälp som finns här.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på