Finansinspektionen: Kunder i ömsesidiga försäkringsbolag får högre skadeersättning

Finansinspektionen slår fast att du som kund får mer för din försäkringspremie hos ett ömsesidigt skadeförsäkringsbolag än hos ett vinstutdelande bolag. FI har analyserat uppgifter från 36 skadebolag som står för hela marknaden på cirka 40 miljarder i årliga premier. Och slutsatserna är tydliga. Du får betydligt mer för din premie i ömsesidiga bolag. Generellt får konsumenterna lägre skadeersättning i relation till premierna hos vinstutdelande försäkringsbolag än hos ömsesidiga. 

Finansinspektionen har publicerat en rapport där man analyserar hur försäkringsbolag använder de premier konsumenterna betalar. Vinstutdelande bolag ger lägre ersättning än ömsesidiga bolag. Vinstutdelande bolag har i genomsnitt 7 procentenheter lägre skadeprocent för skadeförsäkringar och 4 procentenheter lägre omkostnadsprocent, jämfört med ömsesidiga bolag, enligt FIs analys. 

I rapporten slår man fast att den genomsnittliga vinstmarginalen på en vanlig hemförsäkring i ett vinstutdelande försäkringsbolag var 32 procent under perioden 2019-2021. Om samma hemförsäkring tecknats hos ett ömsesidigt försäkringsbolag var vinstmarginalen 16 procent.  

I rapporten analyseras försäkringar för boende, bil, djur och båt och FI har jämfört vinstutdelande och ömsesidiga försäkringsbolag.  

Enligt FI har rapporten tagits fram mot bakgrund av att man vill bidra till att stärka konsumenternas ställning på försäkringsmarknaden bland annat genom att öka kunskapen så att fler kan göra kloka val på goda grunder. 

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på