Vanligaste brandorsakerna i hemmet

Folksam har nyligen gått igenom skadedata som visar att december och januari är den period när flest hemmabränder sker. Anledningen är troligtvis för att människor i större utsträckning värme- och trivseleldar, men också att man oftare tänder levande ljus. Siffrorna visar att antalet ljus- och eldstadsbränder fördubblas i december jämfört med november månad medan spisbränder är mer spritt över året.

Samtliga genomgångna skador orsakade av ljus-, spis- och eldstadsbränder har inträffat i villa eller fritidshus mellan 2021 och 2022. Hälften av alla inrapporterade skador med levande ljus sker under december och januari månad. Orsaken till bränderna är att i 29 procent av fallen är det själva ljusstaken eller ljushållaren som fattat eld. I mer än var tionde brand har man glömt att släcka ljuset.

Rapporten visar att det flesta ljusbränderna, så många som 45 procent, orsakas av att ljus ställs så att de lätt stöts till och välter, eller i närheten av annat lättantändligt material.

– Vår rekommendation är att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt, och att alltid ställa tända ljus på säkert avstånd från gardiner och inredning som lätt kan fatta eld. Eftersom ett brandförlopp kan gå fruktansvärt fort är det oerhört viktigt att ha en brandsläckare och en brandfilt tillhands. Lika viktigt är det att ha brandvarnare i varje rum. Har man dessutom möjlighet att ha en uppkopplad brandvarnare till larmcentral rekommenderar vi det som en extra trygghet, säger Erik Arvidsson, Skadeförebyggare Folksam.

Den vanligaste skadan i eldstäder är bränderna som startar i skorstenen eller i rökkanalen, som en konsekvens av att det bildats tjära. Dessa anmälda skador uppgår till 56 procent orsakat av eldstäder. Tjära uppkommer oftast av fuktig ved och/eller dålig tilluft till förbränningen.

– Eldstad som är gjord för trivseleldning ska det inte eldas i för mycket och för länge. Branschrekommendationen är max tre kilo ved per timme, ju mer frekvent man eldar desto oftare behöver man också sota, säger Erik Arvidsson.

När det kommer till spisbränder visar rapporten tydligt i rapporten att alla skadorna orsakas av mänsklig handling. I 52 procent av bränderna har man till exempel satt på fel platta eller haft material för nära som antänts. Resterande 48 procent har glömt att stänga av spisen. Det börjar oftast brinna i något som torrkokat innehållet eller fett som blivit för varmt.

– Lämna därför inte spisen utan uppsikt när den är påslagen, och kolla en extra gång att den är avstängd när den ska vara avstängd, avslutar Erik.

Folksams tips för att förebygga brand i eldstaden:

–    Elda med torr ved
–    Glödrester kan finnas kvar i askan i flera dygn – var uppmärksam
–    Använd ett gnistgaller som skyddar mot hoppande gnistor
–    Vilotiden för eldstaden ska vara minst lika lång tid som eldningstiden

Folksams tips för att förebygga ljusbrand:

–    Ha alltid uppsikt över levande ljus
–    Tänd inte ljus i utrymmen där du inte är
–    Ställ tända ljus på säkert avstånd från gardiner och inredning som lätt kan ta eld
–    Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus
–    Ta för vana att den som tänder ljuset också alltid släcker ljuset

Folksams tips för att förebygga spisbrand:

–    Använd inte spisen som en avlastningsplats för prylar
–    Lämna aldrig spisen utan uppsikt när den är påslagen
–    Kolla alltid en extra gång att spisen är avstängd
–    Installera en spistimer eller en spisvakt som automatiskt stänger av spisen innan en brandfarlig situation uppstår

Läs mer här.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på