Folksamgruppen investerar 5,6 miljarder kronor i en ny infrastrukturfond

Folksamgruppen investerar 5,6 miljarder kronor i Copenhagen Infrastructure V, en infrastrukturfond fokuserad på energiomställningen med en tydlig hållbarhetsprofil. Fonden utvecklar storskalig infrastruktur inom förnybar energi och är mörkgrön enligt EU:s klassificeringssystem inom Sustainable Finance (SFDR). Investeringarna sker huvudsakligen i västra Europa, Nordamerika och den mer utvecklade delen av Asien/Pacific.

– Vi investerar med en framgångsrik och erfaren förvaltare som är en av världens största globala förvaltare inom förnybar energi och som i samtliga tidigare fonder har överträffat avkastningsmålen. Investeringen bidrar till att öka den förväntade avkastningen kombinerat med ett fullt integrerat hållbarhetsfokus genom en tydlig inriktning på investeringar i energiomställningen som till exempel utveckling av vindkraftstillgångar på land och till havs, solcellsparker och energilagring och transmission, säger Rebecka Elkert, chef alternativa investeringar i Folksamgruppen.

– Vi är glada att välkomna Folksamgruppen som en ny stor investerare i vår femte flaggskeppsfond Copenhagen Infrastructure V, och är stolta över det förtroende Folksam har visat för Copenhagen Infrastructure Partners som fondförvaltare. Svenska institutioner är en viktig del av vår investerarbas och representerar nästan 20 miljarder kronor i åtaganden i våra fem fondstrategier, säger Jakob Baruël Poulsen, Managing Partner för Copenhagen Infrastructure Partners.

Den totala investeringen på 5,6 miljarder kronor fördelar sig enligt nedan:

KPA Tjänstepensionsförsäkring                       3 840 Mkr
Folksam Tjänstepension                                        730 Mkr
Folksam Liv                                                               510 Mkr
Folksam Sak                                                              280 Mkr
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse   280 Mkr

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på