Riksbankens räntebana ser alltmer konstig ut

Kommentar från Folksams chefsekonom Marcus Svedberg kring Riksbankens räntebana:

Jag har vid upprepade tillfällen under året påpekat att Riksbankens egen prognos för styrräntan, den så kallade räntebanan, är väldigt märklig. Många andra ekonomer har påpekat samma sak och det är svårt att tro att Riksbanken ska hålla räntan oförändrad hela 2024 och nästan hela 2025 när deras egen inflationsprognos anger att inflationen når målet i mitten av 2024 och sedan ligger under målet 2025 samtidigt som man prognosticerar en lågkonjunktur. Riksbanken har vid upprepade tillfällen under hösten dock hävdat att man verkligen tror på sin egen ränteprognos.

Riksbankens inflationsprognos har under hösten visat sig vara väldigt träffsäker och utfallet för KPIF i november var exakt som bankens duktiga ekonomer hade förutspått. Marknaden svarade på utfallet med att inte bara tidigarelägga första räntesänkningen utan även öka på antalet räntesänkningar, vilket gör att gapet mellan Riksbanken och marknaden vuxit sig ännu större. I slutet av nästa år är skillnaden nu hela 160 räntepunkter och i slutet av 2025 nästan 200 punkter då marknaden tror att styrräntan ligger under 2 procent och Riksbankens räntebana anger lite under 4 procent.

Jag tror förvisso att marknaden har sprungit iväg lite för snabbt men det väldigt stora gapet är likväl mycket olyckligt och riskerar att undergräva förtroendet för Riksbanken. Det gäller i synnerhet om Riksbanken tvingas göra en ny 180-graderssväng i vår, likt den man gjorde under våren 2022 när inflationen var på väg upp, och det är dessutom helt onödigt då inflationsprognosen har varit helt korrekt den här gången.

Riksbanken brukar hävda att osäkerheten är stor och att man bör vara ödmjuk inför prognoser på långa tidshorisonter. Det är givetvis helt riktigt men i det här fallet är inte tidsperioden så lång och utgår dessutom från bankens egen inflationsprognos. Men det vore kanske bättre för Riksbanken att helt sluta göra ränteprognoser, det finns nämligen inget som tvingar en centralbank att publicera en räntebana.

Marcus Svedberg, chefsekonom Folksam

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på