Många har en pension under gränsen för relativ fattigdom

I 186 kommuner av 290 ligger den genomsnittliga totala pensionen för kvinnor under gränsen för relativ
fattigdom och i åtta kommuner gäller det samma för män. Det visar en ny sammanställning* som Folksam låtit göra.

– Att den genomsnittliga totala pensionen för kvinnor ligger under gränsen för relativ fattigdom är en tydlig indikation på att det svenska pensionssystemet behöver förbättras. Det är varken rimligt eller rättvist att så många pensionärer lever med en ekonomisk otrygghet, Sverige kan bättre, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Definitionen av relativ fattigdom är en inkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten i Sverige. Enligt den senast tillgängliga siffran från SCB som avser 2021 och presenterades i år låg den gränsen vid en inkomst efter skatt på 13 913 kronor per månad. Den genomsnittliga totala pensionen för personer födda 1955 låg 2021 på 15 168 kronor per månad efter skatt, för kvinnor var motsvarande siffra 13 587 kronor och för män var den 16 795 kronor.

– Vi har utgått från inkomstutgifterna från 2021 vilka är de senaste som SCB presenterat men sedan dess har situationen för många pensionärer förändrats och inte till det bättre. En hög inflation har bland annat höjt hushållskostnaderna med 35 procent mellan 2021 och 2023 enligt Konsumentverkets beräkningar. Samtidigt har pensionerna i genomsnitt ökat med drygt 13 procent, så situationen för de med låga pensioner 2021 har inte blivit bättre, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

– Under 2021 låg den genomsnittliga totala pensionen för män på 2 882 kronor över gränsen för relativ
fattigdom som var 13 913 kronor efter skatt.
– Under 2021 låg den genomsnittliga totala pensionen för kvinnor på 326 kronor under gränsen för relativ fattigdom som var 13 913 kronor efter skatt.
– Lägst genomsnittlig total pension 2021 i förhållande till gränsen för relativ fattigdom finns bland personer födda 1955 i Botkyrka kommun i Stockholm. 1 993 kronor under gränsen för relativ fattigdom i genomsnittlig total pension per månad.
– Lägst genomsnittlig total pension 2021 i förhållande till gränsen för relativ fattigdom bland män födda 1955 finns i Årjängs kommun i Värmland. 1 555 kronor under gränsen för relativ fattigdom i genomsnittlig total pension per månad.
– Lägst genomsnittlig total pension 2021 i förhållande till gränsen för relativ fattigdom bland kvinnor födda 1955 finns i Botkyrka kommun i Stockholm. 3 225 kronor under gränsen för relativ fattigdom i genomsnittlig total pension per månad.

– Även 2024 blir tufft för många pensionärer trots att skatten sänks med någon hundralapp i månaden och garantipensionen för vissa höjs med drygt 1000 kronor per månad. Det räcker inte för att kompensera för fortsatt höga mat- och boendekostnader. Höjda bidrag är en kortsiktig nödlösning för att avhjälpa de akuta bristerna i det allmänna pensionssystemet, det finns effektivare lösningar som skulle höja de allmänna pensionerna och göra pensionssystemet rättvist och stabilt, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Folksams förslag för att göra pensionssystemet rättvist och robust igen:
– En höjning av både intjänade och framtida pensionsrätter
– En gas som fördelar överskottet i inkomstpensionssystemet
– En moderniserad garantipension

Läs hela rapporten ”Svenskarnas allmänna pensioner faller som en sten – vad krävs för att vända utvecklingen?” här.

Bifogade dokument:
– Faktablad med de 10 kommunerna där den genomsnittliga totala pensionen ligger högst respektive lägst under gränsen för relativ fattigdom uppdelat på samtliga, män och kvinnor.
– Tips på hur den ekonomiska tryggheten för pensionärer samt de som ännu inte gått i pension kan öka.
– Exceldokument med nivån på den totala pensionen (allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande) i förhållande till gränsen för relativ fattigdom från Statistiska Centralbyrån, som Folksam beställt, för samtliga kommuner (totalt, män och kvinnor) i Sverige.
*Statistik från Statistiska Centralbyrån

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på