Folksam förvärvar kontorsfastighet mitt i city i Stockholm

Folksam Tjänstepension, som är en del i Folksamgruppen, förvärvar tomträtten Orgelpipan 4 i centrala Stockholm av Corem Property Group för 570 miljoner kronor. Fastigheten har ett mycket attraktivt läge på Klarabergsgatan med närhet till Centralen och har genomgått en omfattande ombyggnad och modernisering.
Byggnaden innehåller 4 200 kvadratmeter uthyrbar area och den största hyresgästen är Riksbanken. Tillträdet sker under våren 2024.

– Vi i Folksamgruppen fortsätter vår strategiska och lönsamma expansion av fastighetsportföljen genom ytterligare ett förvärv mitt i vår kärnmarknad Stockholm. Vårt fokus på kontorsfastigheter av hög kvalitet i attraktiva lägen ligger fast. När rätta tillfällen ges kommer Folksamgruppen öka sitt fastighetsbestånd ytterligare, säger Marcus Blomberg investeringschef Folksam.

En välbalanserad riskspridning i placeringsportföljen säkerställer en stabil avkastning även i tider av ekonomisk osäkerhet och Folksamgruppens investeringar i fastigheter bidrar till detta.

Folksamgruppen är en av Sveriges största investerare och förvaltar över 550 miljarder kronor. Kundernas pengar ska ge god avkastning samtidigt som de bidrar i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Folksamgruppen investerar i attraktiva fastigheter för både boende och företag, huvudsakligen i Stockholm, Skåne och Göteborg.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på