Folksam lanserar barnförsäkringserbjudande för att skydda fler barn och unga

Så många som drygt 1,5 miljoner barn och unga saknar en individuell barnförsäkring enligt statistik från Svensk Försäkring. Ett pressat ekonomiskt läge tvingar många hushåll att se över sina utgifter, inklusive kostnaden för försäkringar, och i värsta fall leder det till att barnens skydd väljs bort. Nu lanserar Folksam ett nytt barnförsäkringserbjudande för att möta upp hushållens behov i en tuff period.

Även om antalet individuella barnförsäkringar ökat under de senaste åren så saknar fortfarande många barn och unga i Sverige ett fullgott skydd om olyckan skulle vara framme. Förutom att ersätta vid skador och sjukdomar, kan en barnförsäkring också ge ersättning om ett barn på grund av sjukdom eller olycksfall får bestående funktionsnedsättning eller drabbas av arbetsoförmåga.

– Barn som saknar en barnförsäkring och drabbas av en sjukdom eller olycksfall som gör att de inte kan arbeta i vuxen ålder riskerar att få det väldigt tufft rent ekonomiskt då de enbart har rätt till grundförmånerna i det allmänna socialförsäkringssystemet. Det är allt för många föräldrar som tror att samhällets skydd räcker vid den här typen av händelser, men det ger ett mycket knapphändigt skydd, säger Jens Wikström affärsområdeschef för Folksam Sak.

Enligt Svensk Försäkring har drygt 300 000 barn och unga i Sverige en gruppförsäkring, som i vissa fall är begränsade i sin omfattning. Hos Folksam däremot är det ingen skillnad innehållsmässigt mellan gruppförsäkring och individuell försäkring.

– Barnen är det viktigaste vi har och vårt gemensamma mål är att kunna erbjuda trygghet till så många barn som möjligt. Vi har lyssnat på våra kunder som efterfrågat en större valbarhet bland våra barnförsäkringar. Därför har vi nu tagit fram en anpassad produkt där kunden själv kan välja vilken önskad ekonomisk trygghet man själv vill få genom försäkringen, i hopp om att fler barn ska vara rustade för framtiden, avslutar Jens Wikström.

Det nya erbjudandet omfattar såväl de individuella barnförsäkringarna som gruppbarnförsäkringarna och lanserades den 1 januari 2024 och mer information om Folksams barnförsäkringar går att läsa om nedan.

Folksams individuella barnförsäkring
Folksams gruppförsäkringar

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på