Folksam och KPA Pension investerar 400 miljoner i grön obligation i Region Skåne

Folksamgruppen är ensam investerare på 400 miljoner kronor i en grön obligation som Region Skåne givit ut för att utveckla vård och infrastruktur i regionen.   KPA Pension står för den största delen.

– Region Skåne arbetar på flera sätt för att begränsa klimatförändringar, det ser vi som mycket positivt. Att investera pensionspengar i regioner betyder att vi ökar möjligheterna för en hållbar samhällsutveckling och bidrar till en trygg och bra pension för alla som arbetar i kommuner och regioner, säger Camilla Larsson, vd för KPA Pension.   

Region Skånes upplåning sker mot en pool av identifierade gröna investeringar. Obligationen är inte avsedd för ett specifikt objekt utan pengar dras till olika projekt vid behov.  

Den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Malmö är ett bra exempel på projekt som ingår i poolen. Byggnaden är cirka 108 000 kvadratmeter och är en uppgradering för både patienter och för medarbetare. Här har vårdavdelningarna endast enkelrum för patienterna. För vårdmedarbetare kommer det tex att finnas nya rörpostsystem som sparar arbetstid, där prover och annat kan skickas direkt till laboratoriet eller andra verksamheter på sjukhusområdet.   

– Vi är pensionsbolaget för anställda och arbetsgivare i kommuner och regioner. Om våra investeringar i den sektorn kan bidra till ökat intresse för välfärdens jobb har vi gjort stor nytta med våra kunders pensionspengar, säger Camilla Larsson.  

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på