Kommentar med anledning av Finansinspektionens undersökning

Finansinspektionen (FI) har meddelat att man kommer att genomföra en undersökning av Folksamgruppens investeringar i Heimstaden Bostad. FI har meddelat att undersökningen fokuserar på efterlevnad av bestämmelser om aktsamhet i bland annat försäkringsrörelselagen.

– Finansinspektionens undersökningar är viktiga för förtroendet för den finansiella sektorn och vi kommer nu att bistå Finansinspektionen i deras granskning, säger Björn Nordin, Koncernstabschef Folksam.

Följ oss på