Kommentar från Folksam: Sent men efterlängtat besked om det allmänna pensionssystemet

I dag (28 februari) meddelande regeringen att de tillsätter dels en utredning som ska analysera avgiftsnivån i det allmänna pensionssystemet, dels en arbetsgrupp som ska ta fram förslag kring hur en så kallad gas inom pensionssystemet kan användas. Detta är något som Folksam har efterfrågat under lång tid. För att leva upp till en allmän pension som uppgår till 60 procent av slutlönen, och inte som idag 45 procent, är både pensionsavgiften och en pensionsgas nödvändiga delar.

Folksam har under en längre tid pekat på att en höjning av både intjänade och framtida pensionsrätter, en gas som fördelar överskottet i inkomstpensionssystemet och en moderniserad garantipension är avgörande delar i arbetet att höja nivån på den allmänna pensionen.

– En utredning kring pensionsavgiften har det pratats om i sju år så det är positivt att den nu äntligen blir av. Vi hoppas att arbetet bedrivs skyndsamt och att vi inom en snar framtid ser konkreta förslag för att höja den allmänna pensionen och ge pensionssystemet den stabilitet och långsiktighet som behövs. I den bästa av världar återkommer även regeringen och pensionsgruppen med besked kring en modernisering av garantipensionen, först då kan en höjd pensionsrätt bli rättvis för alla, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

 

Följ oss på