Folksam Tjänstepension höjer återbäringsräntan

Den 1 mars höjer Folksam Tjänstepension återbäringsräntan från fyra procent till fem procent. Återbäringsräntan i Folksam Liv lämnas oförändrad på fem procent. 

Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 januari 2024 till 111 procent för Folksam Tjänstepension och till 115 procent för Folksam Liv

– Folksams kapitalavkastning är fortsatt stark, bland annat drivet av en stark avslutning på börsåret 2023. Vi kan därför höja återbäringsräntan för Folksam Tjänstepension till samma nivå som för Folksam Liv, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam. 

Under 2023 var den genomsnittliga återbäringsräntan 4,8 procent för tjänstepensionsverksamheten. Sett över en femårsperiod (2019–2023) har återbäringsräntan i genomsnitt varit 5,5 procent årligen.

Om återbäringsränta 
I flera av Folksams sparprodukter är kunderna garanterade ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har dessutom möjlighet till mer eftersom kunderna får vara med och dela på allt överskott. Överskottet fördelas med en återbäringsränta, vilket innebär att en utjämning av avkastningen sker över tid. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter. 

Under 2023 betalade Folksam Liv och Folksam Tjänstepension ut drygt 4,3 miljarder kronor till sparandekunder med avtal med utjämnad återbäringsränta. För perioden 2019 – 2023 var motsvarande summa nästan 16 miljarder.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på