Folksamgruppens Ylva Wessén högt på lista över näringslivets mäktigaste kvinnor

Under gårdagen presenterade Dagens Industri för 26:e året i rad listan över näringslivets 125 mäktigaste kvinnor, Folksamgruppens vd och koncernchef Ylva Wessén placerar sig på plats 35.

– Det är naturligtvis smickrande att jag i min roll som vd och koncernchef för Folksamgruppen är med på en lista med så många inspirerande kvinnor. Som en ledande aktör inom försäkrings- och pensionsbranschen har Folksamgruppen stora möjligheter och ett ansvar att driva förändringar som inte bara gynnar våra cirka fyra miljoner kunder utan också samhället i stort, exempelvis inom den helt nödvändiga klimatomställningen, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksamgruppen.

Motivering:
Mäktigast i den svenska försäkringsbranschen som chef för landets största jätte på pensions- och livförsäkring och som dessutom är en av de ledande inom skadeförsäkring. Lägg därtill bolaget som maktfaktor i den kooperativa sfären och hennes maktposition är otvetydig.

För ytterligare information, kontakta Folksamgruppens pressavdelning:
Tel: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

Följ oss på