Valberedningarnas förslag till val av styrelser i Folksam Sak och Folksam Liv

Valberedningarna i Folksam Sak och Folksam Liv lägger fram följande förslag till val av styrelser inför fullmäktigemötet den 18 april 2024. 

I Folksam Sak lämnas förslag på omval av samtliga ledamöter utom vad gäller Björn Eriksson, Annelie Karlsson, Patrik Nygren och Pernilla Bonde som kommer att avgå. Istället föreslår valberedningarna nyval av Anna Iwarsson, Louise Olsson, Jens Jacobsson och Åsa Lindestam 

I Folksam Liv föreslås omval av samtliga ledamöter förutom Britta Lejon och Petter Skogar som kommer att avgå. Istället föreslås nyval av Johanna Jaara Åstrand och Eva Eriksson 

Nedan framgår valberedningarnas förslag till styrelseledamöter i de båda bolagen i sin helhet. 

Styrelsen Folksam Sak, att väljas t.o.m. 2025 års fullmäktige 

Ordinarie ledamöter  Titel  Omval/nyval 
Susanna Gideonsson, ordförande  Ordförande LO  Omval 
Therese Svanström, vice ordförande  Ordförande TCO  Omval 
Anna Iwarsson   Ordförande Riksidrottsförbundet  Nyval  
Helena Liljedahl  Vd KF fastigheter AB  Omval  
Johanna Frelin  Vd Riksbyggen  Omval 
Leif Linde  Ordförande KF  Omval  
Mikael Ahlström  Vd tillika styrelseordförande  Sprout Park AB   Omval 
Louise Olsson   Förste vice ordförande Svenska  Elektrikerförbundet   Nyval  
Jens Jacobsson  Förbundsdirektör Sveriges ingenjörer  Nyval  
Ulf Andersson  Ekonomichef IF Metall  Omval 
Åsa Fahlén  Förbundsordförande Sveriges lärare  (aktiv)   Omval  
Åsa Lindestam  Ordförande PRO    Nyval 

Styrelsen Folksam Liv, att väljas t.o.m. 2025 års fullmäktige 

Ordinarie ledamöter  Titel  Omval/nyval 
Lars Ericsson, ordförande  Vd Konsumentföreningen Sthlm  Omval 
Göran Arrius, vice ordförande  Ordförande Saco  Omval  
Anna Almqvist  Ekonom LO  Omval 
Britt Hansson  Vd och koncernchef OK ekonomisk förening  Omval 
Cecilia Hermansson  Forskare KTH   Omval 
Johanna Jaara Åstrand   Förbundsordförande, Sveriges lärare   Nyval  
Jesper Andersson  Vd LÖF (Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag).  Omval 
Johan Lindblom  Förbundsordförande Byggnads  Omval 
Kerstin Wallentin  Ordförande Konsumentföreningen Stockholm   Omval 
Eva Eriksson   Förbundsordförande, SPF Seniorerna   Nyval  
Robert Eriksson  Ekonomichef, Kommunal  Omval 
Sineva Ribeiro  Förbundsordförande Vårdförbundet   Omval 

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på