Folksam Liv höjer återbäringsräntan

Den 1 april höjde Folksam Liv återbäringsräntan på traditionell försäkring från fem procent till sex procent. Återbäringsräntan i Folksam Tjänstepension lämnas oförändrad på fem procent.

– Vår traditionella livportfölj är en trygg och stabil sparform som många uppskattar. Avkastningen i Folksam Livs traditionella försäkring jämnas ut över tid med hjälp av återbäringsräntan vilket gör sparandet mindre känsligt för stora tillfälliga svängningar på de finansiella marknaderna, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 29 februari 2024 till 115 procent för Folksam Liv och 112 procent för Folksam Tjänstepension.

Om återbäringsränta 
I flera av Folksams sparprodukter är kunderna garanterade ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har dessutom möjlighet till mer eftersom kunderna får vara med och dela på allt överskott. Överskottet fördelas med en återbäringsränta, vilket innebär att en utjämning av avkastningen sker över tid. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Under 2023 betalade Folksam Liv och Folksam Tjänstepension ut drygt 4,3 miljarder kronor i återbäring till sparandekunder med avtal med utjämnad återbäringsränta. För perioden 2019 – 2023 var motsvarande summa nästan 16 miljarder kronor.

Under 2023 var den genomsnittliga återbäringsräntan 4,9 procent för Folksam Liv. Sett över en femårsperiod (2019–2023) har återbäringsräntan i genomsnitt varit 5,5 procent årligen.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på