Folksam och SvFF i samarbete för att öka tryggheten i utsatta områden

Folksam fördjupar samarbetet med Svenska Fotbollsförbundet och går in i satsningen ”En bättre väg”, projektet som syftar till att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta, och därigenom skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga – långt bort från kriminalitet och otrygghet.

Svenska Fotbollförbundets satsning ”En bättre väg” startade år 2023 och är en del av Riksidrottsförbundets ”Idrottsklivet”. Det nationella och regeringsstödda utvecklingsarbetet med målet att inkludera fler barn och ungdomar i idrottsrörelsen i utsatta områden. Idag är dessa områden 61 till antalet, där fotbollen har fått resurser att arbeta i 50 av dessa.

– Vårt fördjupade samarbete och initiativet ”En bättre väg” går hand i hand med vår vision att våra kunder ska känns sig trygga i en hållbar värld. Vi är, som idrottens försäkringsbolag stolta över att tillsammans med Svenska Fotbollförbundet bidra till en positiv samhällsutveckling genom att öka engagemanget och inkludera fler i föreningslivet och fotbollen, säger Jens Wikström, affärsområdeschef för Folksam Sak.

Projektet utgår från olika fokusområden för att fotbollsföreningar, tillsammans med spelare och ledare, ska utvecklas. Folksam går in och stöttar området för föreningsutveckling i de här områdena.

– En förutsättning för att lyckas är att det finns välorganiserade föreningar som har kunskap om hur man sköter och utvecklar sin verksamhet. Föreningarna kommer bland annat få medel för att ha en betald föreningsutvecklare som dels ska jobba med att stötta styrelsen i att leda verksamheten, dels att rekrytera ideella ledare till klubben, avslutar Jens Wikström.

Över 17 miljoner kronor delas ut till olika föreningar i Sverige under året.

Under 2024 kommer 12 miljoner kronor, via statliga medel, att delas ut till föreningar för att stärka fotbollens närvaro i vad Polismyndigheten benämner som utsatta områden. SvFF:s initiativ stöttas av Folksam, Svenska Spel och Ica, som tillsammans bistår med ytterligare 5,7 miljoner kronor till projektet.

Pengarna kommer att användas till att arvodera av fotbollsföreningarna tillsatta fotbolls- och föreningsutvecklare med förankring i områdena. En fotbollsutvecklare fungerar som ett stöd till föreningarna och tränarna genom ledarutbildningar, tillgänglighet och mentorskap – medan en föreningsutvecklare utbildar föreningens medlemmar i föreningskunskap, stöttar styrelsens arbete och har regelbundna möten med vårdnadshavare och spelare.

– I de här områdena är fotbollens genomslagskraft generellt sett stor. Med dessa nyckelfunktioner på plats ger vi föreningarna bättre förutsättningar att organisera sig, rekrytera fler ledare och komma i gång med verksamhet för barn och unga som bor i området, säger Thomas Tecle, Svenska Fotbollförbundets projektledare för ”En bättre väg”.

Läs mer om ”En bättre väg” här.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på