Dubbelt så stor risk för personskador i A-traktorer

Folksam har nyligen genomfört en enkätstudie bland föräldrar med ungdomar som kör A-traktor. Resultatet visar en stor diskrepans mellan vad föräldrar tror är den vanligaste trafikolyckan, hur olyckorna sker, samt vem som oftast är vållande.

Som en del i Folksams skadeförebyggande arbete har man nu genomfört en enkätstudie bland drygt 1200 föräldrar till ungdomar som kör A-traktor. Studien visar att föräldrarna är oroliga för andra trafikanters beteende, samtidigt som skadestatistik visar att föraren av A-traktorer i 90 procent av olycksfallen är vållande.

– Vi vill kartlägga och öka kunskapen kring olyckor för att ge föräldrar och ungdomar rätt förutsättningar att agera på ett trafiksäkert sätt. Bara för att man sitter i ett långsamtgående fordon innebär inte det att man inte kan råka ut för olyckor. Att veta vilka de vanligaste olyckorna är och vad man kan göra för att förhindra dem är grundläggande, säger Maria Klingegård, trafiksäkerhetsforskare på Folksam.

Folksams skadestatistik visar att det är dubbelt så stor risk att råka ut för en krock med en personskada i en A-traktor än vanlig personbil trots att det är ett långsamtgående fordon, vilket till stor del beror på att man oftare sitter obältad i A-traktorer plus att det generellt sett inte är lika moderna och säkra bilar jämfört med vanliga personbilar. Samtidigt tycker hela 82 procent av föräldrarna att man bör höja hastigheten från 30 till 45 km/h.

Över 33 procent av respondenterna tror att det är vanligast att A-traktorer blir påkörda bakifrån, endast 1 procent tror att det är A-traktorn som kör på framförvarande bil. Folksams olycksanalys visar att A-traktorn i de flesta fallen (77 procent) är den som kör in i framförvarande fordon. Av Folksams olycksanalys är hälften singelolyckor, 18 procent korsningsolyckor och 13 procent när A-traktorn kört in i framförvarande fordon.

Nästan hälften (48 procent) av föräldrarna har övningskört mindre än 6 gånger med ungdomen samtidigt som olycksanalysen visar att hela 54 procent av olyckorna sker de första tre månaderna. Vidare visar Folksams olycksanalys att A-traktorer har en hög andel olyckor nattetid och bara hälften av alla föräldrarna uppger att de har övningskört med sin ungdom i mörker.

– Att övningsköra med sin ungdom är en viktig grund för att skapa ett trafiksäkert beteende. Det finns en inbyggd problematik med övningskörning då det endast går att göra efter att ungdomen fått sin körkortsbehörighet. Det finns lagförslag om förarutbildning och körkortsdirektiv men det kommer dröja innan detta är på plats, avslutar Maria Klingegård.

Hela rapporten är bifogad som bilaga.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på