Folksam höjer återbäringsräntan

Den 1 maj höjer Folksam Liv återbäringsräntan på traditionell försäkring från sex procent till sju procent. Återbäringsräntan i Folksam Tjänstepension höjs samtidigt från fem till sex procent.

– Det är ett styrkebesked från Folksams sida och glädjande för våra kunder att vi återigen kan höja återbäringsräntan, för Folksam Liv till sju procent och för Folksam Tjänstepension till sex procent, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 mars 2024 till 118 procent för Folksam Liv och 114 procent för Folksam Tjänstepension.

Om återbäringsränta  
I flera av Folksams sparprodukter är kunderna garanterade ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har dessutom möjlighet till mer eftersom kunderna får vara med och dela på allt överskott. Överskottet fördelas med en återbäringsränta, vilket innebär att en utjämning av avkastningen sker över tid. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Under 2023 betalade Folksam Liv och Folksam Tjänstepension ut drygt 4,3 miljarder kronor till sparandekunder med avtal med utjämnad återbäringsränta. För perioden 2019 – 2023 var motsvarande summa nästan 16 miljarder.

2023 var den genomsnittliga återbäringsräntan 4,8 procent för Folksam Tjänstepension och 4,9 procent för Folksam Liv. Sett över en femårsperiod (2019–2023) har återbäringsräntan i genomsnitt varit 5,0 procent årligen Folksam Liv.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på