Större flexibilitet hos Folksams sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sedan årsskiftet erbjuder Folksam medlemmar inom 12 olika LO-förbund* möjligheten att höja försäkringsbelopp i den sjuk- och efterlevandeförsäkring som de frivilligt kan teckna via sitt fackförbund. Detta är något som varit högt efterfrågat och kommer att öka den ekonomiska tryggheten hos många.

–  Att veta att ens familj klarar sig ekonomiskt om något skulle hända är väldigt viktigt för många människor. Vi strävar alltid efter att lyssna på våra kunders behov och önskemål och i mesta möjliga mån anpassa våra produkter och tjänster efter dessa. Den ökade flexibiliteten i vår sjuk- och efterlevandeförsäkring är ett bra exempel på det, säger Tobias Scharin, ansvarig för facklig försäljning på Folksam.

Sedan årsskiftet har över 6600 medlemmar utökat sin försäkring genom att ändra försäkringsbeloppet i den sjuk- och efterlevandeförsäkringen som de har möjlighet att komplettera sin gruppförsäkring med. Folksam har tillsammans med fackförbunden möjliggjort för medlemmarna att när som helst ändra försäkringsbeloppet utan att behöva lämna en hälsodeklaration. Det innebär att medlemmarna i de aktuella fackförbunden kan skapa en större ekonomisk trygghet för nära och kära om något skulle hända.

– Vi på Folksam är glada över att nu kunna erbjuda medlemmarna i 12 LO-förbund möjligheten till ett prisvärt och flexibelt skydd via den sjuk- och efterlevandeförsäkring som finns tillgänglig via deras gruppförsäkring. Vi kan redan nu konstatera att många uppskattar denna möjlighet, sedan årsskiftet är det över 6600 försäkringsbelopp som justerats, säger Tobias Scharin, ansvarig för fackligförsäljning på Folksam.

Fakta om Folksams sjuk- och efterlevandeförsäkring
Innehåller tre moment som kan ge ersättning:
– Arbetsoförmåga, om försäkringstagaren blir sjukskriven och inte kan gå till jobbet
– Diagnos, om försäkringstagaren får en allvarlig diagnos på grund av sjukdom, till exempel cancer eller stroke
– Dödsfall , om försäkringstagaren avlider får de efterlevande en ersättning som skyddar familjens ekonomi

Dessa förändringar genomförde Folksam vid årsskiftet i sjuk- och efterlevandeförsäkringen som medlemmar i 12 LO-förbund frivilligt kan teckna som ett komplement till sin gruppförsäkring:
– Arbetsoförmåga, möjlighet att justera försäkringsbeloppet till upp 5000 kronor i månaden från nuvarande belopp
– Diagnos, möjlighet att justera försäkringsbeloppet upp till 100 000 från nuvarande 50 000 kronor
– Dödsfall, möjlighet att justera försäkringsbeloppet upp till 1.5 miljoner kronor från nuvarande belopp

*Kommunal, Elektrikerna, Livs, Seko, HRF, Handels, Byggnads, Målarna, IF Metall, Transport, Fastighet och GS

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på