Förändringar i Folksams koncernledning

Folksams nuvarande chef för Koncernstaben – Björn Nordin går i pension under våren 2025. Michael Kjeller, Folksams vice vd och chef för Kapitalförvaltning och hållbarhet tar då över rollen. Michael har parallellt med sina övriga uppdrag sedan en tid varit tillförordnad chef för Marknad och försäljning. Han fokuserar nu helt på det uppdraget tills att en ny chef är på plats.  Den 1 juli tar Marcus Blomberg över som ny chef för Kapitalförvaltning och hållbarhet.

Marcus Blomberg är idag Investeringschef och har varit på Folksam sedan 2021. Han har tidigare arbetat på bland annat AP4, AMF och Länsförsäkringar. Michael Kjeller är kvar som tillförordnad chef för Marknad och försäljning samtidigt som rekrytering av ordinarie chef pågår. När ny chef är på plats, vilket förväntas bli nästa vår, tar Michael att ta över som chef för Koncernstaben och behåller samtidigt sin roll som vice vd. Nuvarande chef för Koncernstaben – Björn Nordin planerar att gå i pension våren 2025.

– Jag är mycket glad över att Marcus Blomberg valt att tacka ja till rollen. Han har djup sakkunskap inom både kapitalförvaltning och hållbarhetsfrågor och är också en mycket uppskattad chef och ledare. Det är en stor kostym som Marcus har att fylla, Michael Kjeller har på ett mycket framgångsrikt sätt säkerställt att Folksams kunder fått en trygg och god kapitalavkastning under många år.  Michaels breda erfarenhet av vår verksamhet kommer vara ytterst värdefull när han nästa vår kliver in som ny chef för Koncernstaben och jag ser fram emot att fortsätta arbeta nära honom i hans uppdrag som vice vd, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksam.   

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på