Många svenskar vill gå i pension innan 65

I en ny riksrepresentativ Sifo-undersökning* som Kantar genomfört på uppdrag av Folksam uppger drygt 4 av 10 (44 procent) att de hoppas kunna gå i pension före de fyller 65 år. Det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med förra året, då var svaret på samma fråga 40 procent. Samtidigt uppger knappt hälften av svenskarna (48 procent) att de tror att de måste arbeta tills minst 68 år för att få en trygg pension, vilket är en ökning från 42 procent jämfört med förra året.

– De flesta inser att det är bra för pensionen att jobba längre upp i åldrarna, men alla kan inte, eller får inte, jobba tills de är över 67 år gamla. Ett eget pensionssparande är ett sätt att öka den ekonomiska tryggheten på ålderns höst, men den allmänna pensionen behöver också förändras och arbetsmarknaden behöver bli bättre på att ta tillvara på den kompentens och erfarenhet som finns hos äldre, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Ytterligare resultat från undersökningen:
– Var fjärde svarande (25 procent) uppger att de är oroliga för att inte kunna jobba så länge som behövs för att få en trygg pension, motsvarande siffra förra året var 22 procent.
– 45 procent av de tillfrågade männen tror att de måste arbeta tills de är minst 68 år för att få en trygg pension, motsvarande siffra förra året var 40 procent.
– Över hälften (51 procent) av de tillfrågade kvinnorna uppger att de tror att de måste jobba tills de är minst 68 år gamla för att få en trygg pension, motsvarande siffra förra året var 45 procent.

– Att så pass många uppger att de är oroliga för att inte kunna jobba så länge som behövs för att få en trygg pension är oroväckande. Förutsättningarna för att kunna arbeta längre ser väldigt olika ut för olika personer och idag är det tyvärr inte möjligt för många att jobba längre, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Tre åtgärder som enligt Folksam troligtvis ökar viljan att arbeta längre och minskar oron för sin kommande pension:
1. En reformering av det allmänna pensionssystemet som inkluderar en höjning av pensionsrätten, införande av en pensionsgas samt en modernisering av garantipensionen, vilket skulle höja den allmänna pensionen till 60 procent av tidigare inkomst och skapa en ökad ekonomisk grundtrygghet.

2. Ett skattegynnat privat pensionsförsäkringssparande som ger bra möjligheter att spara ikapp ifall man riskerar att få en låg pension.­­­

3.  En arbetsmarknad där arbetsmiljön och lång yrkes- och arbetserfarenhet tas om hand och prioriteras. Åtgärder som möjliggör för fler att jobba längre är ett ansvar som vilar på arbetsmarknadens parter men även våra politiker.

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från årets och förra årets undersökning fördelat på samtliga, män respektive kvinnor samt  medlemmar inom LO, TCO och Saco.

* Kantar genomförde, på uppdrag av Folksam, en riksrepresentativ webbundersökning med 1593 svarande mellan 18 och 67 år under perioden 12–17 april 2024 i Sifo-panelen. Antalet män som deltog var 733 och antalet kvinnor var 860. Förra årets riksrepresentativa webbundersökning genomfördes av Kantar, på uppdrag av Folksam,  med 1000 svarande mellan 18 och 67 år under perioden 28 april och 12 maj 2023 i Sifo-panelen. Antalet män som deltog var 497 och antalet kvinnor var 503.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på