Ny bottennotering för den allmänna pensionen enligt färsk rapport från Folksam

I Folksams nya rapport*, ”Den allmänna pensionen fortsätter att sjunka – en rapport om pensionsnivåerna 2024”, konstateras att den allmänna pensionen nått en ny bottennotering och uppgår till i genomsnitt 44 procent av slutlönen, långt ifrån det uttalade målet på 60 procent. Även den totala pensionen har sjunkit och uppgår i genomsnitt till 70 procent av slutlönen vilket även det är en ny bottennotering. Samtidigt är det fler personer idag som går i pension före eller vid 65 år jämfört med för 20 år sedan.

I rapporten konstateras dessutom att andelen pensionärer med tjänstepension sjunkit från 93 procent 2014 till 89 procent 2022 vilket inneburit att den genomsnittliga tjänstepensionen som andel av slutlönen sjunkit från 23 procent till 22 procent.

– Det finns tyvärr inte särskilt mycket att fira nu när vårt allmänna pensionssystem i år fyller 30 år. Nuvarande pensionssystem fungerar inte som det var tänkt och det är dagens och kommande pensionärer som får ta konsekvenserna i form av en sämre ekonomisk trygghet, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Höjningen av riktåldern som genomförts bidrar till att höja den genomsnittliga allmänna pensionen till ungefär 50 procent av slutlönen, men för att nå målet om 60 procent behövs ytterligare åtgärder.

Folksams förslag för hur de allmänna pensionerna kan höjas med 30 000 kronor per år:
– En höjning av både intjänade och framtida pensionsrätter
– En gas som fördelar överskottet i inkomstpensionssystemet
– En moderniserad garantipension

– Det finns sätt som skulle höja den allmänna pensionen med ungefär 30 000 kronor per år, vilket Folksam också redovisat för exemeplvis ledamöterna i pensionsgruppen. Nu är det upp till våra politiker att skyndsamt vidta åtgärder som stärker arbetets betydelse för pensionen och gör pensionssystemet rättvist och robust igen, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Hela rapporten ”Den allmänna pensionen fortsätter att sjunka – en rapport om pensionsnivåerna 2024” finns bifogad.

Läs även Folksams underlag för hur en höjning av den allmänna pensionen kan finansieras här.

*Rapporten bygger på statistik från Statistiska Centralbyrån och Folksams egna beräkningar

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på