Folksam höjer återbäringsräntan till åtta procent

Den 1 juli höjer Folksam Liv återbäringsräntan på traditionell försäkring från sju procent till åtta procent. Återbäringsräntan i Folksam Tjänstepension lämnas oförändrad på sex procent.

– Att vi nu återigen kan höja återbäringsräntan är positivt för alla våra kunder och ett bevis på Folksams starka finansiella ställning. Som kundägt bolag är det självklart att en positiv ekonomisk utveckling ska gynna våra kunder, säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam.

Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 maj 2024 till 117 procent för Folksam Liv och för Folksam tjänstepension uppgick den till 114 procent för premiebestämd tjänstepension.

Om återbäringsränta 
I flera av Folksams sparprodukter är kunderna garanterade ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har dessutom möjlighet till mer eftersom kunderna får vara med och dela på allt överskott. Överskottet fördelas med en återbäringsränta, vilket innebär att en utjämning av avkastningen sker över tid. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Under 2023 betalade Folksam Liv och Folksam Tjänstepension ut drygt 4,3 miljarder kronor till sparandekunder med avtal med utjämnad återbäringsränta. För perioden 2019 – 2023 var motsvarande summa nästan 16 miljarder.

2023 var den genomsnittliga återbäringsräntan 4,8 procent för Folksam Tjänstepension och 4,9 procent för Folksam Liv. Sett över en femårsperiod (2019–2023) har återbäringsräntan i genomsnitt varit 5,0 procent årligen för Folksam Liv.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på