Pressmeddelanden

Folksam investerar närmare 4 miljarder i gröna obligationer från Världsbanken

Helår 2021: Finansiellt starkt 2021 skapar trygghet för Folksams kunder

Folksamgruppen fördjupar samarbetet med Swedbank Robur inom kapitalförvaltningsområdet

Folksam Liv justerar prognosantaganden

Nästan varannan förare stänger av säkerhetsutrustning i bilen som kan rädda liv