Pressmeddelanden

Konkurrensverket avslutar utredning om juristförsäkringar

Folksam anmäler delning av personuppgifter till Datainspektionen

Folksam Liv förändrar policyn för kollektiv konsolidering