Delårsöversikt januari – september 2016

Vi står stadigt

Den gångna perioden har fört med sig framgångar samtidigt som den påmint oss om de utmaningar vi står inför. Det låga ränteläget fortsätter att prägla Folksamgruppens tillvaro.
Lägg därtill Brexit, oron för vissa banker i Europa, den minskade världshandeln, avmattningen i Kina och framväxten av populistiska och nationalistiska politiker över hela världen så blir den sammantagna omvärldsbilden negativ.

Samtidigt visar Sverige en annan riktning med hög tillväxt och fallande arbetslöshet. Även utvecklingen i Folksamgruppen är stabil. Vår sakförsäkringsverksamhet uppvisar god premietillväxt och premieinflödena i livförsäkringsverksamheten förblir mer kontrollerade.

Vi närmar oss 400 miljarder kronor i förvaltat kapital, vilket är mer än någonsin tidigare. Räknar vi även med våra fondförsäkringstillgångar så uppgår våra kunders totala tillgångar till en halv biljon kronor. Det är ett stort förtroende vi måste förvalta framgångsrikt.

Det är en utmaning att nå avkastning på det förvaltade kapitalet, men även där har vi varit framgångsrika under den gångna perioden. Samtliga tillgångsslag bidrar, men det är framför allt aktieportföljerna och de räntebärande pappren som har avkastat starkare än tidigare under året. Vi storsatsar nu på att investera i gröna obligationer, helt i linje med Folksams vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Dessa investeringar ger trygg avkastning och bidrar samtidigt till att bygga ett miljö- och klimatsmart Sverige. Det är en vinst för alla. På bara några månader har vi investerat fem miljarder kronor i gröna obligationer och är därmed en dominerande aktör.

Det pågående moderniseringsarbetet inom olika delar av verksamheten har fortsatt under den gångna perioden. Vi börjar nu se resultat inom IT-sidan med bland annat en modern webbplats och betydligt fler molnlösningar.

På regleringssidan är trycket fortfarande högt. Och mycket tyder på att det kommer att bli ännu högre. I början av oktober kom regeringen med ett inriktningsbeslut kring frågan om tjänstepensionsregleringen. Även om många frågor återstår att lösa, så har vi nu fått besked om att vi kan bilda tjänstepensionsföretag med egen reglering. Det är i linje med vad Folksamgruppen arbetat för och som vi tror är den bästa lösningen för våra kunder.

Jag har sedan jag tillträdde för drygt tre år sedan pratat om modernisering, effektivisering och konsolidering. Fokus har hittills legat på det förstnämnda. Nu påbörjas konsolideringen av ytterligare ett bolag, Förenade Liv, som ska införlivas i Folksam. I takt med de fallande räntorna förskjuts fokus ännu mer mot effektivisering.

Steg för steg fortsätter vi vårt långsiktiga arbete för att hantera kommande utmaningar och att ha branschens mest nöjda kunder.

Jens Henriksson
Vd och koncernchef

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-27 20 40

Eller skicka e-post