Folksam Liv-gruppen

Nedan hittar du Folksam Liv-gruppens månadsrapporter där vi redovisar solvensgrad, kollektiv konsolidering, garantiränta, återbäringsränta, förvaltat kapital, portföljens fördelning och totalavkastning.

Mer dokument och information om Folksams arbete med ansvarsfullt ägande hittar du här.

Följ oss på