Helårsöversikt januari – december 2016

Folksamgruppen: Januari – december 2016

Folksamgruppen avslutade 2016 stabilt, trots en rad utma­ningar. Den totala premievolymen växer enligt plan. Vårt starka sakförsäkringserbjudande fortsätter att driva efterfrågan, samtidigt som premieinflödena i livförsäkrings­verksamheten förblir mer kontrollerade. För att skapa ut­rymme till en fortsatt aktiv investeringsstrategi och därmed goda pensioner för våra kunder sänkte vi garantin och den garanterade räntan i vår traditionella livförsäkring. Däre­mot höjde vi återbäringsräntan i höstas, och sedan februari 2017 har vi höjt den ytterligare. Nu ligger återbäringsräntan på fem procent.

Orsaken till att vi kan höja återbäringsräntan beror på att vi – trots negativ ränta – har levererat en god avkastning under året. Totalt gör Folksamgruppen omkring 28 miljarder kronor i avkastning under 2016. Samtidigt passerar vi 400 miljarder kronor i förvaltat kapi­tal. Räknar vi även med våra fondförsäkringstillgångar så uppgår våra kunders totala tillgångar till nästan 525 miljar­der kronor. Det är mer än någonsin tidigare.

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-27 20 40

Eller skicka e-post